Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga.

Den icke-ekonomiska verksamheten är själva livets väv. Den täcker allt som inte görs för pengar men av vänskap, kärlek, medkänsla och önskan att vara till hjälp eller för den tillfredsställelse, det nöje och den glädje som man får ut både av själva verksamheten medan den pågår och av det resultat den ger.

– André Gorz

Vi strävar efter att öppna upp allmänningar, det vill säga möten och marknader där handel av tjänster/varor sker utan ekonomiska ersättningar. Allt enligt parollen: Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga. Allmänningar är ett alternativt sätt att organisera delar av samhället, ett slags gräsrotsalternativ till konsumismen. Bland annat inkluderar det gratis fikallmänningar, klädallmänningar med mera som vi har i planeringsstadiet för 2015.

Det kan också vara att vi helt enkelt hjälper människor att hjälpa andra som kanske inte har möjligheter eller kunskaper som till exempel snöskottning, internetproblem m.m.

Skicka svar

Din epostadress kommer inte att publiceras.