Vad vi tycker och tänker

Öppna Holmsund är en politiskt och religiöst obundet nätverk/organisation men agerar utifrån medlemmarnas och sympatisörernas intressen i lokalpolitiken.

Det kan inkludera att belysa nedskärningar som borttagandet av övergångsställen, till att belysa bostadspolitik eller arbetsmarknadspolitik. Där driver vi i sådant fall opinion för våra medlemmars/sympatisörers inställning i frågan och deltar i debatten. Bland annat belyste vi Bostadens diskussioner om utförsäljningar i ett mycket tidigt skede under 2014 och tryckte fram en debatt om detta i lokalpressen och slutligen i kommunfullmäktige efter återkommande kommentarer om Bostadens planer.

Vi tror på öppen diskussion och att medverka till att möjliggöra och synliggöra olika sätt för samhället och den enskilde att påverka olika politiska skeenden med allt från debatt till protest.

Skicka svar

Din epostadress kommer inte att publiceras.