free_wifiVi strävar konstant efter nya projekt som gör att saker som är onödigt dyra eller svåråtkomliga (men ofta nödvändiga) blir tillgängliga och gratis. Det åstadkommer vi genom gemensamt arbete och samarbeten.

Vi har bland annat initierat följande:

  • Ett gratis wifi-nätverk i Holmsund (“oppna holmsund”) som frivilliga öppnar upp för allmänheten. Så småningom kommer vi att ha en karta med alla gratis wifi-punkter som finns. Hjälp gärna till! 
  • Gratis utlåning av fiskeutrustning (sommar och vinter). 
  • Gratis utdelning av barn- och vuxenreflexer.
  • Ett projekt i startgroparna som ska erbjuda gratis datorer till behövande. 

    Ta gärna kontakt med oss om andra idéer såsom till exempel bilpooler/samåkning med mera.

Skicka svar

Din epostadress kommer inte att publiceras.