I studiearbetet ingår inte bara att arrangera egen studieverksamhet utan även att öppna upp möjligheterna för personer att komma igång med studiecirklar och kulturarrangemang på egen hand. Längst ned hittar ni en lista på cirklar vi i dagsläget söker intresserade till.

Syfte

Syftet med vår studieverksamhet är att genom en demokratisk och inkluderande värdegrund engagera människor att utvecklas, i samhället i stort eller i sitt privatliv. Därför värdesätter vi fritidsaktiviteter med politiska ämnen likvärdigt. Målsättningen med all form av folkbildning är att vi ska lära oss av varandra att få bättre och mer värdefull fritid och möjligheter att påverka denna. Vi tror på människan och vi tror på alla människors kapacitet till utveckling och kreativitet.

Öppna Holmsund-Obbola arbetar aktivt med folkbildning i samarbete med ABF Umeåregionen.

Praktiskt

Tar du kontakt med studieansvarige på stellan@h-sund.nu så kommer denne i sin tur sätta dig i kontakt med cirkelledaren för ämnet. Vår studieansvarige kan också hjälpa till att själv komma igång och med annonser/affischer.
Flera kurser sker på distans. Fråga studieledaren om möjlighet om distansdeltagande.
Kurser, kulturarrangemang och cirklar hos oss är gratis om inget annat nämns.
Ansvarig gentemeot ABF är Stellan Elebro som kontinuerligt har utvärderingsmöten mellan föreningen och ABF.

Exempel på verksamheten hittar ni nedan.

Studiecirklar

Exempel på genomförda studiecirklar/kurser:

 • Grundkurs i Ryska
 • Rollspelsteori
 • Hembygdshistoria
 • Odling
 • Snickeri

Kulturarrangemang

Exempel på genomförda kulturarrangemang:

 • Filmvisningar med efterföljande debatter
 • Föreläsningar
 • Fotoutställningar
 • Musikuppträdanden

Just nu söker vi intresserade till:

 • Feministisk grundcirkel
 • Studiecirkel i samhällspåverkan
 • Träsnideri
 • Arbetsrättens grunder
 • Gerillaodling

Kontakt

Tycker du något av ovanstående låter intressant? Har du en egen idé men söker fler intresserade? Vill du att vi gör ett arrangemang som du tror kan locka folk? Behöver du hjälp att starta en studiecirkel? Vill du vara aktiv i studieverksamheten?

Ta kontakt med vår studieansvariga: stellan@h-sund.nu